Zadbasz ze mną o:

ROZWÓD

Rozwód z zachowaniem wzajemnego szacunku.

Kontakty

Kontakty ustalone ze wzajemnym usłyszeniem i zrozumieniem potrzeb dziecka i każdego z rodziców

SPRAWY MAJĄTKOWE

Sprawy majątkowe z uszanowaniem potrzeb każdej ze stron.

Biznes w rodzinie

Biznes w rodzinie, który nie pali relacji rodzinnych a je wzmacnia.

Alimenty

Alimenty ustalone w szczerości, aby rodzice mieli pełne zrozumienie dla potrzeb dziecka i możliwości finansowych każdego z rodziców.

Konflikt w rodzinie

Konflikt w rodzinie, który chcesz rozwiązać z zachowaniem wzajemnego szacunku.