Znajdź swoją odpowiedź

Czy ugoda mediacyjna ma moc jak wyrok sądowy?

Tak. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd ma moc wyroku sądowego.

Czy jeżeli nie podpiszemy porozumienia w mediacji sprawa zaczyna się od początku przed sądem?

Tak, ale… w takich sytuacjach zazwyczaj strony dochodzą do porozumienia w części spraw, a pozostałe decydują się rozstrzygnąć przed sądem. Takie częściowe porozumienie strony załączają do pozwu lub wniosku. Co w sytuacji, gdy strony kończą mediację bez żadnego porozumienia? Zawsze mediator przekazuje stronom protokół z mediacji. Jest to dowód na to, że skorzystały z mediacji. Z mojego doświadczenia mediacja zawsze poprawia komunikację między stronami, która pomaga im lepiej współpracować na przyszłość, także przed sądem.

Ile trwa mediacja, a ile proces sądowy?

Mediacja trwa zazwyczaj 3-4 miesiące. Proces sądowy w zależności od sprawy od kilku miesięcy do kilku lat.

Kiedy warto zdecydować się na mediację?

Kiedy chcesz rozwiązać konflikt poza sądem.
Kiedy obie strony chcą się skupić na rozwiązaniach najlepszych dla nich obojga.
Kiedy macie pilne sprawy do uregulowania.
Kiedy chcecie zadbać o relację na przyszłość by realizować zgodnie wypracowane porozumienie.

Czy możesz ujawnić informacje, o których dowiedziałeś się w trakcie mediacji?

Nie. Zgodnie z art. 184[4] kodeksu postępowania cywilnego mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

Czy będąc w trakcie procesu sądowego mogę skorzystać z mediacji?

Tak. Na każdym etapie sprawy sądowej masz prawo złożyć wniosek o mediację.

Czym się różnią negocjacje od mediacji?

W trakcie negocjacji reprezentuję interesy jednej strony konfliktu. W mediacji wspieram obie strony na zasadach bezstronności i neutralności w wypracowaniu ugody mediacyjnej.

Ile kosztuje mediacja?

Zapraszam na 15 min. bezpłatną konsultację, podczas której odpowiem na pytania dotyczące kosztów w zależności od rodzaju sprawy.

Czy prawnik polubowny zadba o moje interesy prawne równie dobrze jak tradycyjny prawnik?

Prawnik polubowny jest poza byciem specjalistą w dziedzinie prawa także specjalistą w zakresie komunikacji. Prawnik polubowny ma świadomość, że konflikt rodzinny jest bardziej złożony niż przepisy prawą są w stanie uregulować. Dlatego specjalizacja w zakresie prawidłowej komunikacji, a także współpraca z psychologiem, doradcą finansowym zapewnia klientom całościowe zarządzanie ich konfliktem. Głównym celem jest pozostanie poza sądem i zadbanie także o relację na przyszłość.

Czy w mediacji muszę się pojednać żeby zawrzeć porozumienie?

Nie. Mediacja służy zadbaniu o potrzeby każdej ze stron. Przykładowo, jeżeli taką potrzebą strony lub stron jest uniezależnienie się w drodze rozstania to mediacja służy wypracowaniu porozumienia w kwestiach związanych z rozstaniem.

Czy będąc w trakcie terapii par jest sens korzystać z mediacji?

Tak. W sprawach, w których potrzeba wypracowania porozumienia w konkretnych kwestiach moi klienci w trakcie terapii korzystają z mediacji w celu wypracowania porozumienia mediacyjnego.

Ile kosztuje proces rozwodowy?

Zapraszam na 15 min. bezpłatną konsultację, podczas której odpowiem na pytania dotyczące kosztów w zależności od rodzaju sprawy.